Opleidingen

De Damster Reddingsbrigade verzorgt diverse opleidingen met betrekking tot het zwemmend redden. Lees hieronder over de verschillende opleidingen die de DRB aanbiedt.

Lifesaving (Jeugdafdeling)

De Lifesaving-opleidingen zijn de recreatieve opleidingen van Reddingsbrigade Nederland waarbij kinderen op een sportieve manier hun zelfredzaamheid in het water vergroten. Daarnaast leren zij de basisvaardigheden van het zwemmend redden aan. Lifesavers kunnen zichzelf en anderen uit het water redden wanneer dit nodig is. De jeugdleden worden op niveau en leeftijd ingedeeld in de verschillende groepen.

Junior Redder (1 t/m 4) ca. 6 – 9 jaar

Een Junior Redder kan zichzelf redden, is vrij in het water en kan verschillende hulp- en reddingsmiddelen gebruiken om een ander vanaf de waterkant te redden.

Zwemmend Redder (1 t/m 4) ca. 9 – 14 jaar

Een Zwemmend Redder kan een drenkeling redden door hem te zoeken, te benaderen en te vervoeren, eventueel met hulp- en reddingsmiddelen.

Lifesaver (1 t/m 3) ca. 14 – 18 jaar

Een Lifesaver is (nog) geen professional, maar bezit wel de vaardigheden om drenkelingen te redden en hulp te verlenen.

Meer informatie is op te vragen via ons contactformulier.


Lifeguard (Waterhulpverlening)

Met de lifeguard opleidingen worden de professionals – de lifeguards – van de Reddingsbrigade opgeleid. Als deelnemer (vanaf 16 jaar) loop je direct mee met ervaren Lifeguards om praktijkervaring op te doen. De opleidingslijn omvat de opleidingen voor alle hulpverleningstaken die de Reddingsbrigade kent. Als Lifeguard:

  • verleen je eerste hulp
  • voer je toezichtstaken uit
  • voer je het reddingswerk aan drenkelingen uit
  • zorg je voor evenementenbewaking
  • kun je opereren in overstroomd gebied (Nationale Reddingsvloot)

Naast het aanleren van praktische (hulpverlenings)vaardigheden richten de opleidingen zich ook op zaken als goede voorbereiding, nazorg, samenwerking, leidinggeven en communicatie. Dit betekent dat deelnemers aan deze opleidingen een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen ontwikkelen, die nodig zijn voor de werkzaamheden binnen de hulpverlening door Reddingsbrigades.

Met een diploma uit de Waterhulpverlening opleidingslijn toont een deelnemer aan te voldoen aan de minimale competentie-eisen (kennis, vaardigheden en attitudes) die Reddingsbrigade Nederland aan haar Lifeguard kwalificaties stelt.

Voor een internationaal referentiekader sluiten de opleidingen aan op de opleidingseisen vanuit de International Lifesaving Federation (ILS).

Meer informatie is op te vragen via ons contactformulier.


Zwemmend Redden voor Zwembaden

De cursus Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ) is specifiek voor (toekomstige) zwembadmedewerkers opgezet en is ontwikkeld door Reddingsbrigade Nederland in samenwerking met de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Na het behalen ervan beheerst de cursist de basistechnieken voor het redden van een drenkeling in een zwembadomgeving en kent de cursist de theorie over (het voorkomen van) verdrinking. De cursist leert :

  • personen in nood te herkennen en zowel een natte als een droge redding uit te voeren met reddings- en hulpmiddelen.
  • vervoers- en bevrijdingsgrepen toe te passen
  • hoe in teamverband een redding moet worden uitgevoerd door middel van casussen

Als bewijs ontvangt de kandidaat een certificaat van Reddingsbrigade Nederland met een licentie voor twee jaar. Na die periode kan de licentie verlengd worden door middel van het afleggen van een examen. Met het certificaat kan een zwembadmedewerker aantonen over de benodigde vaardigheden te beschikken.

Meer informatie is op te vragen via ons contactformulier.