Opleidingen

De Damster Reddingsbrigade verzorgt diverse opleidingen met betrekking tot het zwemmend redden. Lees hieronder over de verschillende opleidingen die de DRB aanbiedt.

Lifesaving (Jeugdafdeling + Instroom Volwassenen)

De Lifesaving-opleidingen zijn de recreatieve opleidingen van Reddingsbrigade Nederland waarbij kinderen, jongeren en volwassenen op een sportieve manier hun zelfredzaamheid in het water vergroten. Daarnaast leren zij de basisvaardigheden van het zwemmend redden aan. Lifesavers kunnen zichzelf en anderen in een noodsituatie redden. De deelnemers worden op niveau en leeftijd ingedeeld in de verschillende groepen. Met plezier van het water genieten; dat staat in deze opleidingslijn voorop.

Junior Redder (1 t/m 4) ca. 6 – 10 jaar

Kinderen kunnen meteen na het behalen van het Zwem-ABC doorstromen naar Junior Redder 1. Het voornaamste doel daarbij is om spelenderwijs hun zelfredzaamheid te vergroten. Eerst door het nadrukkelijker vrij van watervrees maken, het verbeteren van de zwemtechniek en het omgaan met bijzondere situaties in het water. Daarna door kennismaking met hulp- en reddingsmiddelen en te starten met het aanleren van de vaardigheden om een droge redding (vanaf de kant) uit te voeren.

Zwemmend Redder (1 t/m 4) ca. 10 – 14 jaar

Bij het programma voor Zwemmend Redder wordt geleerd hoe zwemmend een (natte) redding uit te voeren, eventueel met hulp- en reddingsmiddelen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het benaderen en het vervoeren van een drenkeling. Samenwerken staat centraal. Specifiek wordt ingegaan op het handelen tijdens een ongeval, het zoeken van drenkelingen in onbekend water en het zorgen voor veiligheid van redder en drenkeling tijdens een redding.

Lifesaver (1 t/m 3) ca. 14 – 18+ jaar

Hierbij ligt de focus op verdere bekwaming op de terreinen zelfredzaamheid, (zelfstandig) adequaat hulpverlenen aan een drenkeling en het redden van een drenkeling. Daarnaast maakt het verlenen van eerste hulp onderdeel uit van de opleidingen. Een lifesaver is (nog) geen professional.

Meer informatie is op te vragen via ons contactformulier.


Lifeguard (Waterhulpverlening)

Met de lifeguard opleidingen worden de professionals – de lifeguards – van de Reddingsbrigade opgeleid. Als deelnemer (vanaf +/-16 jaar) loop je direct mee met ervaren Lifeguards om praktijkervaring op te doen. De opleidingslijn omvat de opleidingen voor alle hulpverleningstaken die de Reddingsbrigade kent. Als Lifeguard:

  • verleen je eerste hulp
  • voer je toezichtstaken uit
  • voer je het reddingswerk aan drenkelingen uit
  • zorg je voor evenementenbewaking
  • kun je opereren in overstroomd gebied (Nationale Reddingsvloot)

Naast het aanleren van praktische (hulpverlenings)vaardigheden richten de opleidingen zich ook op zaken als goede voorbereiding, nazorg, samenwerking, leidinggeven en communicatie. Dit betekent dat deelnemers aan deze opleidingen een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen ontwikkelen, die nodig zijn voor de werkzaamheden binnen de hulpverlening door Reddingsbrigades.

Met een diploma uit de Waterhulpverlening opleidingslijn toont een deelnemer aan te voldoen aan de minimale competentie-eisen (kennis, vaardigheden en attitudes) die Reddingsbrigade Nederland aan haar Lifeguard kwalificaties stelt.

Voor een internationaal referentiekader sluiten de opleidingen aan op de opleidingseisen vanuit de International Lifesaving Federation (ILS).

Meer informatie is op te vragen via ons contactformulier.


Zwemmend Redden voor Zwembaden

De cursus Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ) is specifiek voor (toekomstige) zwembadmedewerkers opgezet en is ontwikkeld door Reddingsbrigade Nederland in samenwerking met de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Na het behalen ervan beheerst de cursist de basistechnieken voor het redden van een drenkeling in een zwembadomgeving en kent de cursist de theorie over (het voorkomen van) verdrinking. De cursist leert :

  • personen in nood te herkennen en zowel een natte als een droge redding uit te voeren met reddings- en hulpmiddelen.
  • vervoers- en bevrijdingsgrepen toe te passen
  • hoe in teamverband een redding moet worden uitgevoerd door middel van casussen

Als bewijs ontvangt de kandidaat een certificaat van Reddingsbrigade Nederland met een licentie voor twee jaar. Na die periode kan de licentie verlengd worden door middel van het afleggen van een examen. Met het certificaat kan een zwembadmedewerker aantonen over de benodigde vaardigheden te beschikken.

Meer informatie is op te vragen via ons contactformulier.