Bestuur

Algemeen: drbinfo@damsterreddingsbrigade.nl

István Lahpor
Voorzitter
voorzitter@damsterreddingsbrigade.nl
06-30263119

Leo de Jeer
Secretaris
secretaris@damsterreddingsbrigade.nl
06-27327968

Sandra van Dijk-Vermeulen
Penningmeester/Ledenadministratie
drbinfo@damsterreddingsbrigade.nl
0596-629710

Ito Zuidhof
Algemeen lid – Voorzitter TC
itozuidhof@damsterreddingsbrigade.nl
06-42319929

Ina Ploegh
Algemeen lid – PR
inaploegh@damsterreddingsbrigade.nl


Technische Commissie

Algemeen: techcom@damsterreddingsbrigade.nl

Ito Zuidhof
Voorzitter TC
itozuidhof@damsterreddingsbrigade.nl
06-42319929

Leo de Jeer
Secretaris TC
leodejeer@damsterreddingsbrigade.nl
06-27327968

Hilde Winkels-Arbeider
Controle Opleidingen/Theorie
0596-627923

Marlon Haumersen
Waterhulpverlening – Lifeguard Opleiding
bewaking@damsterreddingsbrigade.nl

Erica van Heuveln
Zwemmend Redden voor Zwembaden


Opleidingskader

Instructeur
 • Eric Neumann
 • Erica van Heuveln
 • Henk van Heuveln
 • Hilde Winkels-Arbeider
 • Istvan Lahpor
 • Ito Zuidhof
 • Linda Renes
 • Marlon Haumersen
 • Metty Groenwold
 • Nanda Strockmeijer
 • Pieter Seubers
 • Reinder Reen
 • Sandra van Dijk
Aspirant-Instructeur
 • Leo de Jeer
 • Lisa Brandsma
 • Mark Stoter
 • Marloes Koers
 • Marsja Steigenga
 • Wendy Datema
 • Xaroy Korte