Bestuur

Algemeen: drbinfo@damsterreddingsbrigade.nl

Eric Mooij
Voorzitter
voorzitter@damsterreddingsbrigade.nl
06-53587681

Leo de Jeer
Secretaris
secretaris@damsterreddingsbrigade.nl
06-27327968

Sandra van Dijk-Vermeulen
Penningmeester/Ledenadministratie
drbinfo@damsterreddingsbrigade.nl
0596-629710

Ito Zuidhof
Algemeen lid – Voorzitter TC
itozuidhof@damsterreddingsbrigade.nl
06-42319929

Ina Ploegh
Algemeen lid – PR
inaploegh@damsterreddingsbrigade.nl


Vertrouwenscontactpersoon

Sandra van Dijk
sandravandijk@damsterreddingsbrigade.nl


Technische Commissie

Algemeen: techcom@damsterreddingsbrigade.nl

Ito Zuidhof
Voorzitter TC
itozuidhof@damsterreddingsbrigade.nl

Xaroy Korte
Lid TC
xaroykorte@damsterreddingsbrigade.nl

Marlon Haumersen
Waterhulpverlening – Lifeguard Opleiding
bewaking@damsterreddingsbrigade.nl

Hilde Winkels-Arbeider
Controle Opleidingen/Theorie
hildewinkels@damsterreddingsbrigade.nl

Erica van Heuveln
Zwemmend Redden voor Zwembaden


Opleidingskader

Instructeur
 • Eric Neumann
 • Erica van Heuveln
 • Henk van Heuveln
 • Hilde Winkels-Arbeider
 • Istvan Lahpor
 • Ito Zuidhof
 • Linda Renes
 • Marlon Haumersen
 • Metty Groenwold
 • Nanda Strockmeijer
 • Pieter Seubers
 • Reinder Reen
 • Sandra van Dijk
Aspirant-Instructeur
 • Leo de Jeer
 • Lisa Brandsma
 • Mark Stoter
 • Marsja Steigenga
 • Priscilla Vegt-Bilder
 • Wendy Datema
 • Xaroy Korte