Waterhulpverlening

Onze missie is het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood. De Damster Reddingsbrigade (DRB) vult dit in door actief deel te nemen aan waterhulpverleningsinzetten. Water gerelateerde evenementen brengen extra risico’s met zich mee waar onze Lifeguards op getraind zijn en ons materieel op toegespitst is. Onze Lifeguards zijn gediplomeerd en hebben allen een Eerste Hulp diploma. Wij houden preventief toezicht bij water gerelateerde evenementen en verzorgen daar de eerste hulpverlening.

De DRB heeft een heel netwerk om ingezet te worden tijdens de waterhulpverlening.

  • Reddingsbrigade Nederland: overkoepelende landelijke organisatie waarbij 180 reddingsbrigades bij aangesloten zijn
  • Regionale Voorziening Reddingsbrigade Groningen-Drenthe: samenwerkingsverband van reddingsbrigades in en met de veiligheidsregio’s Groningen en Drenthe op het gebied van opleiden, trainen en oefenen voor de waterhulpverlening

Evenementen waarbij wij bijdragen aan de waterhulpverlening zijn onder andere:

  • Gondelvaart Appingedam
  • Survivalrun Boerakker
  • Hel van het Noorden, Groningen (roeiwedstrijd)
  • Nieuwjaarsduik, Appingedam & Delfzijl
  • Gyas-Hunze Regatta, Groningen (roeiwedstrijd)
  • Speedman Triatlon, Groningen
Voor evenementenorganisaties

De Damster Reddingsbrigade kan uw organisatie helpen met het invullen van toezicht houdende en eerste hulp verlenende taken m.b.t. water gerelateerde evenementen. Wij kunnen u adviseren en helpen organiseren van deze taken. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de Coördinator Waterhulpverlening via bewaking@damsterreddingsbrigade.nl.

Regionale Voorzienings Reddingsbrigades

De Regionale Voorzienings Reddingsbrigades(RVR) is een samenwerkingsverband op het gebied van de waterhulpverlening tussen reddingsbrigade in één of meerdere veiligheidsregio’s. Sinds de wet veiligheidsregio’s in het jaar 2010 in werking is getreden, is het zaak om hulpverleningsdiensten te regionaliseren en haar crisispartners onder de veiligheidsregio te brengen. De RVR Coordinator treedt als de gesprekspartner op voor de RVR naar de veiligheidsregio’s en andere hulpdiensten toe.

De RVR wordt ondersteund door de koepelorganisatie Reddingsbrigade Nederland en het ministerie van Veiligheid en Justitie. De samenwerking wordt door de reddingsbrigades inhoudelijk vormgegeven door de handen ineen te slaan bij de prestatie- en kwaliteitsontwikkeling van hun bewakings- en opleidingstaken. Daarnaast zullen zij zich meer gezamenlijk voorbereiden op grootschalige waterhulpverlening zoals overstromingen. De reddingsbrigades blijven lokaal aanspreekpunt voor afspraken rond evenementenbewaking en recreatietoezicht.

De Damster Reddingsbrigade is aangesloten bij de RVR Groningen-Drenthe en heeft de volgende samenstelling:

Damster Reddingsbrigade Appingedam
Groninger Reddingsbrigade Groningen
Reddingsbrigade Assen Assen
Reddingsbrigade Beilen Beilen
Reddingsbrigade Zuid Oost Drenthe Emmen
Reddingsbrigade De Dukers Meppel/Nijeveen